Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

Nissan nie chce fuzji z Renault

Nissan nie chce fuzji z Renault
źródło: pngimg.com

Prezes Nissana Hiroto Saikawa odrzucił pomysł fuzji z francuskim partnerem.

- Nie widzę żadnego interesu w fuzji, myślę, że miałoby to skutki uboczne - prezes Nissana Hiroto Saikawa. - Konieczne jest znalezienie równowagi w stosunkach akcjonariuszy dla unikania wywoływania niepokojów i dostosowania się do poczynań władz. Celem sojuszu jest utrzymanie niezależności jego członków i maksymalizacja wzrostu każdego z nich - dodał Saikawa.

Tydzień wcześniej szef sojuszu Renault-Nissan Carlos Ghosn powiedział, że zastanawia się nad powiązaniami kapitałowymi obu grup. Uznał też, że „należałoby wziąć pod uwagę punkty widzenia wszystkich zainteresowanych stron” w ocenie struktury krzyżowych udziałów obu firm i dodał, że sporządzi nowe ramy do końca swej kadencji w 2022 r.

W marcu Reuter informował, że obie grupy rozpoczęły rozmowy o wzmocnieniu swego sojuszu, co mogłoby doprowadzić do wykupienia przez Japończyków większości udziału 15 proc. skarbu państwa w Renault i mogłoby być początkiem fuzji. Od czasu zawiązania sojuszu w 1999 r. nic nie wyszło z kilku prób dokonania fuzji, bo sprzeciwiał się temu skarb państwa Francji, największy udziałowiec w Renault.

źródło: rp.pl

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

 • Avatar

  Zdechł pies

  Ja ro­zu­miem, że ję­zyk się zmie­nia — ale z po­ko­le­nia na po­ko­le­nie, a nie w ra­ma­ch ży­cia jed­ne­go czło­wie­ka. Da­ny czło­wiek tak jak się na­uczył mó­wić, tak mó­wi do koń­ca ży­cia i nie moż­na

 • Avatar

  2 WRZESIEŃ 1939 ROKU

  WOJNA

 • Avatar

  ZAPOMNIANE LOTNICZKI POLSKIE

  AK

 • Avatar

  ESBECKA SZAJKA POD OKIEM SIKORSKIEGO I ANNE APPLEBAUM

  NASZ DZIENNIK

 • Avatar

  TOWARZYSTWO PAMIĘCI NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO MARSZALKA POLSKI JOZEFA PISUDSKIEGO

  PIŁSUDSKI

 • Avatar

  Polak czy jednak tylko człowiek mieszkający w Polsce ?

  Kim są ludzie zamieszkujący w Polsce czy na pewno Polakami ?

 • Avatar

  RZEŹ WOŁYŃSKA - GENOCIDUM ATROX LUDOBOJSTWO PKRUTNE

  OUN UPA

 • Avatar

  IZRAELSKI SYJONISTYCZNY TERRORYZM. ZAMACH NA HOTEL KING DAVID W JEROZOLIMIE.

  ISRAEL

 • Avatar

  Transhumanizm a chrześcijaństwo

  Bar­dzo moż­li­we, że „trans­hu­ma­ni­zmu ja­ko ide­olo­gii od­rzu­ca­ją­cej per­spek­ty­wę nad­przy­ro­dzo­ną nie da się po­go­dzić z chrze­ści­jań­stwem”. Jed­nak trans­hu­ma­ni­zm ro­zu­mia­ny ja­ko

 • Avatar

  Dlaczego KOD jest tak mocno bolszewicki ?

  Media prawicowe coraz częściej pokazują tzw " zadymiarzy' Obchodów rocznicy mordu Smoleńskiego czy różnych imprez patriotycznych. Zadymiarze są jak sami sie przyznają na transparentach spod znaku KOD. Kim i czym zatem jest KOD ?

 • Avatar

  Pe­de­ra­stycz­na le­wi­ca

  Ge­je ma­ją pro­blem, bo ma­ją trud­no­ści ze wzwo­dem, gdy trze­ba tra­fić w wa­gi­nę, a nie ma­ją, gdy chcą tra­fić w od­byt. Pro­ble­mem je­st to, że w złą dziur­kę tra­fia­ją, co za­bu­rza ich płod­no­ść.

 • Avatar

  NIEDALEKO SPADA JABŁKO OD JABŁONI

  ZOLL

 • Avatar

  Mastering Digital Marketing: Top Tools and Techniques for Success by Nellaiseo

  Ads offer robust targeting options, budget management tools, and performance analytics. Nellaiseo utilizes PPC to complement SEO efforts, drive immediate traffic, and optimize ad campaigns for maximum ROI.

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.